• Hans E.H: Jacobsen

«Så plutselig en blå vegg»

Var tiltalte uoppmerksom ett eller tre-fire sekunder? Svaret kan bli avgjørende for om en 27-åring skal straffes for uaktsomhet med døden til følge.