• Jonas Haarr Friestad

Naboer slåss for friområde

Én eneste klage har beboerne sendt industriherrene i Dusavik de siste ti årene. Hvis Fylkesmannen godkjenner planene til Norsea om kaiutbygging, kan det fort bli flere.