Bydelsutvalg vil ha ny turvei på Hana

Hana Bydelsutvalg henstiller Sandnes kommune om å prioritere gjennomføringen av grøntområdet «Det blå bånd».