Livsnødvendig røntgenlaboratorium stengt ved SUS

Midlertidige løsninger for akuttpasienter etableres ved SUS. Flere pasienter kan bli sendt videre til Haukeland i Bergen.