– Foreldre har tatt barn ut av barnehagen

Foreldreutvalget ved Bekketunet barnehage ber innstendig om at mobilmastene på naboblokka blir fjernet så raskt som mulig.