Sykehuset selger fem boliger

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) vil selge fem boliger som skal gi en inntekt på over 9 millioner kroner.