• Arnt Olav Klippenberg

Vil, får ikke til likelønn

De jobber ikke deltid, de har alle høyere utdannelse. Likevel tjener kvinnelige ledere i Eigersund kommune mye mindre enn menn i tilsvarende stillinger.