• Ingvill Mydland

Stanser eiendomsspekulant

En bjerkreimbu kjøpte ei tomt for 70.000 kroner av kommunen og solgte den igjen etter en måned for 250.000 kroner.