- Svake ledere i Brannvesenet

Lederskapet i Brannvesenet i Sør-Rogaland er for svakt og må styrkes. Det er en av hovedkonklusjonene i en fersk rapport om organisasjonen.