Kommunesammenslåing splitter Finnøy

Politikerne i Finnøy spriker i synet på kommunesammenslåing. Noen er for, andre mot, mens atter andre nøler.