Rogalandsbenken etterlyser nasjonale retningslinjer

Det er bred enighet på Rogalands-benken: Politikerne ønsker en gjennomgang av Frelses— armeens legemiddel- assisterte rehabilitering (LAR). - Det høres ut som om dette er ute av kontroll, sier Solveig Horne (Frp).