Time gir ikke slipp på Garborg

Selv om Jærmuseet skal drifte nytt Nasjonalt Garborgsenter, forblir Garborgheimen og Knudaheio Time kommunes eiendom.