• Jan Tore Glenjen

Hjertevarme for falne helters familie

Selv om krigen er over, tar den ikke slutt. For dem som har sine kjære gravlagt i et annet land, kan sorgen bli ekstra tung å bære.