Konstituert direktør i Helse Stavanger

Onsdag kveld ble det bestemt at direktør Sverre Uhlving fra medisinsk divisjon overtar som administrerende direktør i Helse Stavanger inntil videre.