Innbrudd hos Holmens

En pc ble stjålet i natt fra næringsmiddelbedriften Mathuset Holmens på Gausel.