24 år med bompenger

T-forbindelsen er et vei— og tunnelprosjekt som vil gi ny veiforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær. Kjørestrekningen fra Arsvågen på Bokn til Haugesund vil bli omkring 5-6 km kortere enn i dag.