• Viktor Klippen

Foreslår to P- etasjer under Ruten

Rådmannen i Sandnes kjøper ideen om parkeringsanlegg under Festplassen — bygget i et offentlig-privat samarbeid (OPS). Men han vil ha det større og foreslår parkering også under busstasjonen og dagens parkeringshus.