Nyttårssmell i Giljajuvet

Til nyttår starter arbeidet med tunnel gjennom Giljajuvet på Rv 45. Innen påsken 2009 skal strekningen være ferdig utbedret.