• Drillplatformen «West Epsilon» ligger i nærheten av Sleipner-feltet. Grafikk: Helge Fredheim

- Bare tilfeldig at ingen ble drept