• Jone Laugaland

Finnøy-bøndene kan svikta kua

Finnøy-bøndene har vore trufaste mot mjølkekua. I Rogaland er det berre i Bjerkreim som slår dei. Men det står store utfordringar for døra i mjølkeproduksjonen.