• Hans E.H. Jacobsen

Uenige om bomring

Dalanerådet sier ja til bompenger som prinsipp. Men Sokndal og Lund blir neppe med hvis Eigersund karer til seg mest.