Vil ha beredskap for barnetiggere

Politiet og barnevernet i Stavanger må forberede seg på neste trend i fri flyt av ufrie mennesker: Tiggende barn.