SUS vil ha 100 millioner av krisepakken

De tomme etasjene der innredningen ble stoppet, kan nå trolig innredes. Nytt intervenssjonsenter kan stå klart på nyåret i 2010. Alt er klart for anbudsrunde på SUS.