• VIL UT: Grethe Harestad og 13 andre drosjeeiere vil fristilles fra Norgestaxi og overflyttes til Stavanger. Bakgrunnen er blant annet at de hevder at selskapet nekter dem innflytelse i sentralen. Fredrik Refvem

Norgestaxi vil nekte drosjeeiere i styret

Drosjeeiere i Norgestaxi reagerer på at de nektes innflytelse i sentralen. Departementet gir dem støtte, og fylkets samferdselsetat advarer selskapets eiere.