Øyboere vurderer bompenge-boikott

Besluttes det å kreve inn bompenger utover opprinnelig periode, kan det bety boikott av hele ordningen.