Krever offentlig tomtedebatt

Formannskapsrepresentant Martin S. Håland (Sp) i Sandnes mener en avtale mellom Forus Næringspark og private investorer er for viktig til at diskusjonen kan unntas offentlighet.