• Dette er toalettilbudet til turistene som gjester Jernaldergården.

– Flaue toalettforhold