• Ordfører Leif Johan Sevland vil ikke ha spilleautomater til Stavanger.

Sender brev til skjenkestedene