Sprer glede med posten

Han både hilser, vinker og snakker som oftest, før posten legges i kassene.