Nok en rettsrunde om Kvåle-utgraving

Såkalt indirekte utgifter ved arkeologiske feltundersøkelser i Norge må fortsatt dekkes av utbyggere, slår Høyesterett fast i prinsipiell kjennelse om Kvåle— utgravingen på Jæren.