• STRAND: På Jørpeland og Tau bor det til sammen 8300 mennesker som betaler totalt 3,9 millioner kroner i eiendomssskatt til Strand kommune. I kommunens grisgrendte strøk bor cirka 2400 som totalt betaler 3,7 millioner kroner. Tor Inge Jøssang

Hytteperler lavt skattet

Hytteeierne i Strand må kun ut med 1,4 millioner kroner i eiendomsskatt til sammen. Jørpelands store sønn, Jon Gjedebo, betaler mest.