Kommunikasjoner i Ryfylke

I Aftenbladet har Trygve Høivik stilt fire spørsmål til meg om kommunikasjoner i Ryfylke, særlig om veianlegg i regionen.