• Funkishuset kan gå en halv million i underskudd. Daglig leder, Åse Odland, er skuffet over at Stavanger kommune ikke bidrar med støtte. Pål Christensen

Funkishuset i trøbbel

Stavanger kommune har nest flest brukere av Funkishuset, lavterskeltilbudet for rusavhengige i Sandnes, men yter ikke én krone til driften.