• Denne båten kjøpte Leidulf Bersvik for 1,2 millioner. Den ble ødelagt før han fikk kjørt den. privat

Ikke ekstra erstatning etter losseuhell

Stavanger tingrett frikjenner rederi etter at en ny båt til 1,2 millioner kroner ble ødelagt under lossing ved Fiskå i mars 2012.