På diktersti over Jærhavet

Fylkesmannen har gitt dispensasjon fra vernereglene slik at det kan lages en ny utsiktsplass med diktersti høyt og fritt over Obrestad.