Ledigheten øker i Rogaland

Det er blitt 44 prosent flere arbeidsledige i Rogaland sammen— lignet med i fjor, og flere vil det bli.