Stengt inne av bom

Kjell Audun Kristoffersen fortviler. Burettslaget i naboblokka har sperra vegen inn til heimen hans i Sandvika med to bommar.