Stadig flere soner utenfor fengsel

I hele fjor ble bare 55 personer dømt til samfunnstjeneste i Rogaland. I år kan tallet bli dobbelt så høyt.