• Parkeringsplassene skal være på den andre siden av tomten i forhold til de nye byggene. Hver morgen kommer det til å bevege seg rundt 1000 gående og 1000 syklende i området rundt den planlagte kollektivtraseen på Vassbotnen. Da må myndighetene sørge for at utbyggingen skjer med trafikksikkerhet i tankene, mener Statoil. Statoil

Statoil vil ha 1500 nye parkeringsplasser på Forus

Flere må sykle og flere må kjøre buss, men Statoil mener likevel at det er nødvendig med 1500 nye parkeringsplasser ved siden av sitt planlagte, nye signalbygg på Forus.