Helsesøster sårt savnet

Rektor på Sunde barneskole, Raimund Pilz, er fortvilet over at de ikke kan tilby elevene helsesøster.