Liker karakterfritt

LURA: På skolen arbeider jeg mer enn før,men hjemme gjør jeg nesten ikke lekser lenger. Det er godt å ha mertid til venner og hobbyer. Men dersom du ikke utnytter studietimenevi har på skolen, blir det du nødt til å jobbe hjemme, sier OddWilly Hetland.