Ingen planer for å stanse ølflommen i Solasentrum

Sola kommune har som målsetting å reduserealkoholkonsumet med 25 prosent. Men ølsalget stiger og kommunen haringen planer for hvordan den skal redusere forbruket.