Bruløse byøyer knyttes til Ryfast

Stavanger kommune vurderer muligheten for å knytte Vassøy og Langøy til Ryfast-tunnelen. Rådmann Ole Hetland vil ikke frigi tegningsutkastene for planene.