Fortsatt samling om fylkesbudsjettet

Det meste av arbeidet med budsjettet vil gjøres neste uke, sier fylkesordfører Roald Bergsaker (h).