Godsterminal utan konsekvensutgreiing

GANDDAL: Fylkesmannen i Rogaland meiner det ikkje er nødvendig med konsekvensutgreiing for godsterminalen på Ganddal.