Kvinne-eide bedrifter sjelden konk

Næringssjef Kristin Barvik i Sandnes kommune mener at kvinner i næringslivet gjerne har en litt annen stil enn menn.