Sosialkontoret strevar

Sosialsjef Bodil Byrkjedal Møller er einig i at hospits ikkje er noko godt tilbod for rusmisbrukarar.