• Jan Atle Larsen, politioverbetjent for ungdomsavdelingen i Rogaland politidistrikt, forteller at ungdomskriminaliteten synker. Lars Idar Waage

- Ungdommen er mye bedre enn sitt rykte

Sammen med resten av kriminaliteten i landet, er også ungdomkriminaliteten synkende.