• Her mener politiet sandnesmennene tok imot over 400.000 liter alkohol, uten å rapportere om det. Jon Ingemundsen

Regnskapsrot siden 2006

Kort fortalt solgte de to sandnesmennene mer øl og sprit enn det de rapporterte. Det viste kontroller fra 2006, 2008 og 2012. Summene steg til over tjue millioner kroner. Mandag møtte mennene i retten.