• nasjonal prøve.jpg

De fleste elevene er middels i lesing

Tallene fra nasjonale prøver i lesing viser færre svake elever i 5. klasse, men også færre i den flinkeste kategorien.